Únor 2024

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: provádějí se zemní práce, výkopy pro objekty A1 – A3. Dále se začnou práce na pilotovém založení pro tento objekt.