Prosinec 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: i nadále probíhají práce na zajištění stavební jámy, realizují se piloty a provádí se skrývka ornice.