Listopad 2023

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: provádí se zajištění stavební jámy, realizují se piloty a provádí se skrývka ornice.