Červen 2024

Průběh výstavby

K dnešnímu dni probíhají na stavbě zemní práce, provádějí se výkopy objektu B, zakládání staveb, monolitické konstrukce, inženýrské sítě a dokončování kanalizace. Na objektu A bylo kompletně provedeno 1. PP včetně schodišťových ramen, pracuje se na stěnách 1. NP. V následujících dnech budou pokračovat práce na výztuži a betonáže stěn a stropů objektů A1 – A3. Dále proběhne příprava pro zahájení pilotáže objektu B.