Květen 2024

Průběh výstavby

K dnešnímu dni byly na stavbě provedeny tyto práce: podkladní beton v celé ploše 1. PP, uzemnění pod základovou deskou, výztuž základové desky, beton základové desky, svislé konstrukce 1. PP, bednění stropu nad 1. PP, výztuž stropu nad 1. PP.