Duben 2024

Průběh výstavby

Aktuálně ze stavby: probíhá příprava základové spáry na objekty A2 – A3. Byl postaven jeřáb č. 1. a připravují se základy pro jeřáb č. 2. Betonují se podkladní betony pro základovou desku, váže se výztuž základové desky na objektu A1, je zabetonovaná část základové desky na objektu A1, zahájilo se vázání obvodových stěn a sloupů 1. PP na objektu A1.