Březen 2024

Průběh výstavby

Aktuální zprávy ze stavby: piloty na objektu jsou A hotové, provádí se základ pro první jeřáb a příprava základové spáry pro objekt A.